Đặt phòng

0

Nhà sàn lớn

Chi tiết phòng

0 Phòng ngủ 50 Người lớn tối đa 100,0 m2
4 Phòng vệ sinh 5.500.000 VNĐ

Tiện nghi

Thông tin

Nhà sàn tập nhỏ trên đồi có sức chứa 35 người.

;
Nhà sàn tập thể lớn trên đồi có sức chứa 50 người.;