Phòng nghỉ

No.10001
1.850.000 VNĐ Ngày

Điền Viên 1

 • Sân vườn riêng
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng vệ sinh
 • Truyền hình
 • Điều hòa
 • Phòng bếp
Đặt phòng
No.10007
2.250.000 VNĐ Ngày

Điền Viên 2

 • Sân vườn riêng
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng vệ sinh
 • Truyền hình
 • Điều hòa
 • Phòng bếp
Đặt phòng
No.10008
2.250.000 VNĐ Ngày

Điền Viên 3

 • Sân vườn riêng
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng vệ sinh
 • Truyền hình
 • Điều hòa
 • Phòng bếp
Đặt phòng
No.10002
2.500.000 VNĐ Ngày

Điền Viên 4

 • Sân vườn riêng
 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng vệ sinh
 • Truyền hình
 • Điều hòa
 • Phòng bếp
Đặt phòng
No.10010
5.500.000 VNĐ Ngày

Nhà sàn lớn

 • 0 Phòng ngủ
 • 4 Phòng vệ sinh
Đặt phòng
No.10011
5.000.000 VNĐ Ngày

Nhà sàn nhỏ

 • Sân vườn riêng
 • 0 Phòng ngủ
 • 4 Phòng vệ sinh
Đặt phòng